Tekst per kilo is niet goedkoper - idatzi.

Bij alle werkzaamheden werk ik met heldere afspraken vooraf. Dit werkt altijd het beste. Ook wat betreft mijn tarief wil ik de zaken zo duidelijk mogelijk voorstellen. Vandaar dat ik werk met een standaarduurtarief van 75 euro (exclusief BTW en reis- en verblijfkosten).

Projecten en grote(re) opdrachten
Natuurlijk kunnen er ook afspraken worden gemaakt als het om projecten of grote(re) opdrachten gaat. Binnenkort introduceer ik ook een strippenkaart voor mijn dienstverlening. Houd de website in de gaten om hier meer over te lezen. En om een antwoord te geven op de vraag bovenaan deze pagina: nee, tekst per kilo, is niet goedkoper. šŸ˜‰