Indien u door middel van een e-mail gegevens bij idatzi aanvraagt, worden deze alleen gebruikt om met u in – via e-mail of telefoon – contact te treden. idatzi gaat zorgvuldig met de door u opgegeven persoonsgegevens om en volgt hierbij de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Uiteraard zal ik uw gegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die ons bekend zijn.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact met mij op als u deze rechten wilt uitoefenen. Als u een klacht heeft over hoe ik omga met uw gegevens, dan hoor ik dat graag van u. Maar u heeft uiteraard ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).