idatzi verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. idatzi bouwt wel heel algemene bezoek- en navigatiestatistieken op. De website van idatzi bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. idatzi is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Over schade en zo
idatzi is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

Over auteursrecht
idatzi bezit het auteursrecht op de de teksten, foto’s en illustraties van deze website. Tenzij anders vermeld mag u de teksten en foto’s voor eigen gebruik kopiëren, tonen, bewaren en reproduceren. idatzi stelt hierbij een paar voorwaarden:  u mag de teksten en foto’s niet bewerken, ook mag u ze niet commercieel gebruiken. O ja: als u de teksten of foto’s gebruikt, vermeld dan altijd duidelijk mijn bedrijfsnaam en leg een link naar www.idatzi.nl. De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze website zijn in de meeste gevallen vervaardigd door idatzi. In de gevallen dat dit niet zo is, wordt dit altijd vermeld.

Onvolledigheden en/of fouten
Constateert u onvolledigheden en/of fouten? Dan stel ik het bijzonder op prijs dat u mij hierover even een mailtje stuurt. Alvast bedankt!