© 2005 – 2017 – idatzi, voor tekst & uitleg.

idatzi gelooft in klare taal en in duidelijke afspraken. Vandaar dat mijn ‘kleine’ letters gewoon gezien mogen worden. Ik heb ze opgedeeld in drie delen:

  • disclaimer
  • privacy
  • cookiebepalingen

Bedankt voor uw bezoek aan deze website! Deze website is eigendom van en wordt beheerd door idatzi uit Vlijmen. idatzi gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft idatzi geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

DISCLAIMER
Op deze website gebruik ik geen cookies. idatzi verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. idatzi bouwt wel algemene bezoek- en navigatiestatistieken op. De website van idatzi bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. idatzi is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

idatzi is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

Auteursrecht
idatzi bezit het auteursrecht op de de teksten, foto’s en illustraties van deze website. Tenzij anders vermeld mag u de teksten en foto’s voor eigen gebruik kopiëren, tonen, bewaren en reproduceren. idatzi stelt hierbij een paar voorwaarden:  u mag de teksten en foto’s niet bewerken, ook mag u ze niet commercieel gebruiken. O ja: als u de teksten of foto’s gebruikt, vermeld dan altijd duidelijk mijn bedrijfsnaam en leg een link naar www.idatzi.nl. De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze website zijn in de meeste gevallen vervaardigd door idatzi. In de gevallen dat dit niet zo is, wordt dit altijd vermeld.

Onvolledigheden en/of fouten
Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stel ik het op prijs dat u deze meldt via info@idatzi.nl. Alvast bedankt!

______________________

PRIVACY
Indien u door middel van een e-mail of invulformulier gegevens bij idatzi aanvraagt, worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan idatzi heeft verstrekt, kan het gebeuren dat u een mailing van mij ontvangt of telefonisch wordt benaderd. idatzi zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

______________________

COOKIEBEPALINGEN
Hierna leest u meer over het gebruik van zogenoemde cookies op onze website. Deze informatie bieden wij aan in het kader van de nieuwe wetgeving die sinds juni 2012 van kracht is.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:

  • Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen.
  • Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.
  • Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.

Onderscheid tussen cookies
Er zijn veel soorten cookies, maar de nieuwe wetgeving maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies zijn niet aan de regelgeving gebonden. De niet-functionele cookies wel, waaronder dus ook de analytische en commerciële. Tot de laatste behoren ook de cookies die bijvoorbeeld Google Analytics en veel social sharing buttons van sociale medianetwerken.

Welke cookies gebruikt idatzi?
idatzi maakt voor deze website gebruik van enkele cookies. Zo bied ik u de mogelijkheid om berichten van mijn website te delen op de sociale media. Ook bied ik u op mijn website berichtgeving aan vanuit de sociale media. U kunt te allen tijde deze website anoniem bezoeken. Wel wil idatzi een beeld krijgen van het aantal bezoekers van zijn site en welke pagina’s specifiek worden bezocht. Er wordt uitsluitend naar aantallen gekeken en niet naar wie deze site heeft bezocht. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Hoe kunt u cookies weigeren of verwijderen?
Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Er zijn diverse soorten internetbrowsers (denk aan Firefox, Chrome, Internet Explorer en Safari) en de wijze van instellen varieert. Raadpleeg daarom de help-functie van uw internetbrowser om uw cookie-instellingen aan te passen. Hierna treft u de links aan naar de cookiehandleidingen van de meest bekende browsers:

Voorkeuren opnieuw instellen
Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zult moeten instellen of steeds opnieuw moet inloggen. Let op: het aanpassen van de instellingen van uw browser kan dus effect hebben op het functioneren van de websites die u bezoekt.